- in productie -

DE STEM VAN NEDERLAND

regie JOHN APPEL

 

 

We leven nu in een tijd waarin de kloof tussen geluk en onvrede groter lijkt te worden. Geluk en onvrede staan niet alleen naast, maar ook tegenover elkaar. De vraag is of dit tot een escalatie leidt of dat het ons nog meer in onze schulp doet kruipen.

In deze TELEDOC portretteert John Appel multicultureel Nederland aan de hand van toespraken op bruiloften en partijen, sprekers in het openbaar,verkiezingstoespraken en andere taaluitingen anno 2016/2017: spreekkoren, slogans, protestmarsen, volksgerichten. De film laat een welvarend land zien dat haar geluk viert én haar onvrede ventileert onder het motto: ik zeg, dus ik ben.

Deze KVFilms productie komt tot stand in het kader van TELEDOC: NPO, COBO, Filmfonds en HUMAN.

 

- in production -

THE VOICE OF HOLLAND

direction JOHN APPEL

We live in a time in which the gap between happiness and discontent seems to get bigger and bigger. Happiness and discontent now don’t just coexist; they are also opposites. The question is whether this will eventually escalate or if it will make us crawl even deeper into our shells.

In this TELEDOC-film John Appel portrays the multicultural Netherlands through speeches at weddings and parties, public speakers, election speeches and other voiced expressions in 2016/2017 such as chants, slogans and protest marches. The film shows an affluent country that celebrates her happiness, and vents her discontent under the guise of: I speak therefore I am.

This KVFilms production is supported by TELEDOC 2017: NPO, COBO, DUTCH FILMFUND en HUMAN.